Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Обява

    Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет в Корпус 2 с площ  111 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” №22

    Публикувано на 25/07/2013