Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява

    Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: “Интернет-кафе” в сградата на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115

    Публикувано на 15/10/2013