Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ОБЯВА

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, находящ се на адрес: ул. “Червени ескадрони” № 22

    Публикувано на 30/03/2015