Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за повторен търг с явно наддаване от 02.11.2016г

    Документи за повторен търг с явно наддаване за продажба на 1 брой автобус – марка и модел Пежо Боксер

    Заповед № РД-10-2213/18.11.2016 г. за непроведен повторен търг с явно наддаване за продажба на автобус, марка и модел Пежо Боксер с рег. № Н 57-27 АТ.

    Публикувано на 02/11/2016