Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява за търг с тайно наддаване на 06.06.2018 г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-1258/09.07.2018г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на 50 кв. м. от покривното пространство на Корпус 3 на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, предназначено за монтиране и експлоатиране на телекомуникационни съоръжения.

    Публикувано на 06/06/2018