Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 05.08.2016 г.

    Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 км. м. на адрес: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” № 22

    Заповед № РД-10-1569/15.09.2016г.    за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 кв.м.  на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” №22

    Публикувано на 05/08/2016