Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 06.02.2017г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на Хостела (общежитие) на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-787/20.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м. от покривното пространство на Хостела на ДИКПО-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” № 1

    Публикувано на 06/02/2017