Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване от 07.06.2018 г.

  Търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2 на ул. „Червени ескадрони“ 22 за монтаж на 2 бр. автомати за тонизиращи напитки 

  Документация за участие

  Заповед № РД-10-1287 /17.07.2018 г.  за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв. м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2 на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ № 22


  За контакти: 
  • Телефон: 054/ 830 356;
  Публикувано на 07/06/2018