Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017 г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12.

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-1489 / 16.08.2017 г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12.

    Публикувано на 07/07/2017