Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ за монтиране на 2 броя автомати за тонизиращи напитки във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-1493 / 16.08.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 1 на ул.”Университетска” № 115 гр. Шумен.

    Публикувано на 07/07/2017