Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 10.08.2016 г.

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на остъклено помощение с площ 11 кв.м. от сградния фонд на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1

    Заповед № РД-10-1615/20.09.2016 г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на остъклено помещение с площ 11 кв. м от сградния фонд на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” №1.

    Публикувано на 10/08/2016