Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване от 11.07.2018

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

  Документация за участие

  Заповед за избор на изпълнител РД-10-1378/20.08.2018

  Тръжна документация и подробна информация на адрес:  www.shu.bg  , рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.


  За контакти: 
  • Телефон: 054/ 830 356;
  Публикувано на 11/07/2018