Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 11.09.2017 г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12.

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-2124 / 17.10.2017 г.  за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж  на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12

    Публикувано на 11/09/2017