Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява за търг с тайно наддаване от 13.02.2017 г.

    Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1

    Документация за участие

    Заповед № РД-10-851/27.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна.

    Публикувано на 13/02/2017