Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 15.07.2016

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж-Добрич с обща площ 50 кв. м. на адрес: гр. Добрич, ж.к. “Добротица” № 12

    Заповед № РД-10-1207/23.08.2016 г.    за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж-Добрич с обща площ 50 кв. м. на адрес: гр. Добрич, ж.к. “Добротица” № 12

    Публикувано на 15/07/2016