Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване от 16.11.2018 г.

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 1 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1.

  Свободна площ определена за отдаване под наем е предназначена за монтаж на 1 бр. автомат за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки). Началната тръжна цена за годишен наем е в размер на 1 800.00 лева с включен ДДС.

  Депозит за участие 180.00 лв. Внася се по банкова сметка:

  IBAN:  BG57RZBB91553120050509, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк.

  Стойността на тръжната документация за участие е в размер на 5.00 лева. Заплаща се в касата на учебния корпус на ДИКПО-Варна или по банкова сметка IBAN: BG 98 TTBB 9400 3115 0687 47; BIC: TTBB BG22; SG Експресбанк, клон Варна. За закупената документация се издава фактура. Документацията се получава от координатор ДР на ДИКПО-Варна, всеки работен ден в срок от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 17.12.2018 г., след нейното заплащане.

  Оглед на площта – всеки работен ден от 10:00ч. до 14:00ч. в срок до 14.12.2018 г.

  Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1(стая 124) всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 17.12.2018 г.

  Търгът ще се проведе в  гр. Шумен,  ул. „Университетска” № 115, Корпус 1, каб. 118 на 18.12.2018 г. от 15.30 часа.

  Документация за участие

  Изисквания към участниците:
  1. Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон.
  2. Да нямат парични задължения към държавата.

  За контакти:
  • Телефон: 054/ 830 356;
  Публикувано на 16/11/2018