Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с тайно наддаване от 17.01.2017 г.

    Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница с обща площ 144 м2 разположена в сутерена на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1

    Заповед № РД-10-667/02.03.2017г.   за определяна на наемател спечелилият търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: “Дърводелска работилница”, разположена в сутерена на учебния корпус на ДИКПО-Варна с обща площ 144 м2, находяща се на адрес гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1

    Публикувано на 17/01/2017