Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и напитки.

  Документация за участие

  Заповед № РД-10-1722/03.10.2018 г. за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и напитки


  Тръжна документация и подробна информация за търга
  • Телефон: 054/830 356
  • Мобилен номер: 0892/29-34-90 
  • www.shu.bg, рубриката “Обяви и покани по ЗДС”
  Публикувано на 24/08/2018