Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017 г.

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива.

    Административен адрес на ДИКПО-Варна: гр. Варна, ул. “д-р Борис Божков” № 1

    Заповед № РД-10-731/13.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м. от покривното пространство на Учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива на адрес: гр. Варна, ул. Д-р Борис Божков” № 1

    Публикувано на 30/01/2017