Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обява за търг с тайно наддаване от 31.07.2019

  ШУ ”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, обявява търг за отдаване под наем на Бюфет  на партерния етаж  на Корпус 2  на адрес: гр. Шумен,  ул. „Червени ескадрони ” № 22 с обща площ 77 кв.м., за ползването му като търговски обект за храни и напитки за срок от 5 години от подписването на договор.

  Начална тръжна цена за месечен наем е 270 лева. Извън стойността на месечния наем ежемесечно ще се заплащат разходите за консумация на ел.енергия, отчетени по второстепенните измервателни уреди, консумация на газ за отоплението на бюфета, която е 0,5 % от общия разход за отоплението на сградата на Корпус 2, доказан с месечната фактура за доставка на газ.

  Тръжна документация и информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.


  За контакти

  • Телефон: 054/ 830 356
  • E-mail: op@shu.bg
  Публикувано на 31/07/2019 до 30/09/2019