Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява за търг с явно наддаване от 16.09.2016 г.

    Документи   за търг с явно наддаване за продажба на 1 брой автобус, марка и модел Пежо  Боксер.

    Заповед № РД-10-1688/03.10.2016г. за непроведен търг с явно наддаване за продажба на автобус, марка и модел Пежо Боксер с рег. № Н 57-27- АТ.

    Публикувано на 16/09/2016