Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обява за търг с явно наддаване от 29.07.2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”  със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява търг с явно наддаване за продажба   на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  27 000,00 (двадесет и седем хиляди) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева.

  Товарният автомобил ще бъде изложен за оглед  всеки вторник и четвъртък до 27.08.2019 г. от 10.00 часа до 12.00 часа  на адрес: град Шумен, ул. „Университетска“ 115 в гаража за служебни автомобили, находящ се зад сградата на Корпус 1, след предварителна договорка на телефон 0893 653167 – Цанко Бошнаков – шофьор–организатор транспорт.

  Депозитът за участие е 2700,00 лева и се внася по банкова сметка: IBAN:  BG57RZBB91553120050509, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк в срок до 27.08.2019 г.

  Търгът ще се проведе на 28.08.2019 г. от  10:30 часа, зала 118 в гр. Шумен,  ул. „Университетска” № 115, Корпус 1.

   Информация за търга може да се получи на тел.: 054/ 830 356

  Публикувано на 29/07/2019 до 29/09/2019