Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Покана за обществена поръчка

    Документация за участие    във връзка с възлагане на обществена поръчка   с наименование: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” чрез открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП.

    Публикувано на 27/08/2013