Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи   за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на застрахователна услуга за сключване на корпоративна застраховка “Живот” и рента чрез публична покана по реда на Глава Осма “а” от ЗОП

    Публикувано на 25/07/2013