Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-1333/02.09.2013г. за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” №22

    Публикувано на 03/09/2013