Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-1334/02.09.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под  наем на част от учебните зали и кабинети от сградния фонд на ДИКПО-Варна на адрес: гр. Варна, ул.”Д-р Борис Божков” №1

    Публикувано на 03/09/2013