Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10.1335/02.09.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на остъклено помещение с площ 11 кв.м. от сградния фонд ДИКПО-Варна на адрес: гр. Варна, ул.”Д-р Борис Божков” №1

    Публикувано на 03/09/2013