Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-2465/25.11.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване отдаване под наем на обект: “Интернет-кафе” в сградата на Корпус  1 с обща площ  116 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска”  №115

    Публикувано на 25/11/2013