Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед  № РД-10-250/25.02.2014г. на ректора     за  спечелилия  търга  с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1.

    Публикувано на 25/02/2014