Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № 728/15.04.2016г.   за определяне на наемател на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Хостела в ДИКПО-Варна.

    Публикувано на 19/04/2016