Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Заповед

  На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 10.04.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-445/01.03.2012г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ №22, която е направила класиране на участниците в търга, според предложената от тях цена за годишен наем както следва:

  I-во място „Оварас-Вендинг“ ЕООД 5004.00 лв. с ДДС
  II-ро място „Шортекс“ ЕООД 4260.00 лв. с ДДС
  III-то място „Еспресо Вендинг“ ООД 3696.00 лв. с ДДС

   

  Към цялата заповед

  Публикувано на 02/05/2012