Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Заповед

  На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 10.04.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-446/01.03.2012г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в преддверието на входа на Корпус 3, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, която е направила класиране на участниците в търга, според предложената от тях цена за годишен наем както следва:

   

  I-во място „Кафе Сървиз“ ООД 8724.00 лв. с ДДС
  II-ро място „Еспресо Вендинг“ ООД 7608.00 лв. с ДДС
  III-то място „Оварас-Вендинг“ ЕООД 5364.00 лв. с ДДС
  IV-то място „Шортекс“ ЕООД 4320.00 лв. с ДДС

   

  Към цялата заповед

  Публикувано на 02/05/2012