Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на МПС

  Със Заповед № РД-10-10-191/25.03.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115, се открива процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на МПС, както следва:

  1. Лек автомобил Мерцедес Ц 180, с рег. № Н 3355 ВВ, с начална цена: 1 120 лв. с ДДС;
  2. Лек автомобил Форд Мондео, с рег. № В 1837 СН, с начална цена: 640 лв. с ДДС;

  Депозит за участие: 10% от началната тръжна цена, платим в брой в касата на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, или по банкова сметка в банка: ОББ АД: IBAN: BG 55 UBBS 8155 3120 0505 09; BIC: UBBS BGSF.

  Дата на провеждане на търга: 04.04.2024 г. от 14:30 ч., в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1, гр. Шумен, ул. Университетска” № 115, зала № 05.

  Оглед на МПС: всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч., в срок до 12:00 ч. на 04.04.2024 г., след уговаряне на среща на телефон 0899/901-925.

  Приемане на заявления за участие: всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. и до 12:00 на 04.04.2024 г., в деловодството стая 124 на Корпус 1 на Университета, в присъствие на член на тръжната комисия.


  Тръжната документация, с приложените към нея образци на документи се предоставя безплатно и е публикувана тук

   


  Резултати от проведения търг

  Публикувано на 10/04/2024


  Публикувано на 27/03/2024