Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Анализ на съвременни и бъдещи експерименти по взаимодействия на лептони и нуклони със стабилни и екзотични атомни ядра: переспективи и предизвикателства за теорията на ядрената материя, ДО-02-285

  Наименование на проекта Анализ на съвременни и бъдещи експерименти по взаимодействия на лептони и нуклони със стабилни и екзотични атомни ядра: переспективи и предизвикателства за теорията на ядрената материя
  Идентификационен номер ДО-02-285
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2013 г.
  Изследовател от ШУ проф. д-р Николай Узунов

   

  Публикувано на 14/09/2020