Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаване на нoви наноструктуирани материали, ДО-02-121

  Наименование на проекта Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаване на нoви наноструктуирани материали
  Идентификационен номер ДО-02-121/2009
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища – 2009 г.
  Период на изпълнение втори етап 2011 – 2013 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Жана Ангарска

   

  Публикувано на 14/09/2020