Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Гледни точки и перспективи в англицистиката, KП-06-НП/35

  Наименование на проекта Гледни точки и перспективи в англицистиката
  Идентификационен номер KП-06-НП/35
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания“
  Процедура Конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2018“
  Период на изпълнение 12. 12. 2018 – 31. 12. 2019 г.
  Цели на проекта  Издаване на списание „Studies in Linguistics, Culture, and FLT“. Списанието е с отворен достъп и се издава ежегодно от катедра “Английска филология” към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Всеки том от поредицата се фокусира върху определена тема.

  Списанието публикува оригинални научни доклади, които могат да попаднат в една от следните категории: научни статии, включващи емпирични изследвания и методологични или теоретични анализи и дискусии в областта на проучванията на английския език; рецензии на книги по профила на списанието, бележки и писма.

  Резултати Издадено списание „Studies in Linguistics, Culture, and FLT. Viewpoints and Perspectives in English Studies“,  Volume 6 – 2019. 
  Финансиране 5 502 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Румяна Тодорова
  Изследователи доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева,

  доц. д-р Ирина Иванова

  Уеб сайт http://silc.shu.bg/previous-issues.html

   

  Публикувано на 14/09/2020