Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Издаване на рецензирано българско научно списание „Acta Scientifica Naturalis“, НП06/38

  Наименование на проекта Издаване на рецензирано българско научно списание „Acta Scientifica Naturalis
  Идентификационен номер НП06/38 от 12.09.2017
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания“ към МОН
  Процедура Конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2017 г.“
  Период на изпълнение 2017 –  2018
  Цели на проекта  Издаване на рецензирано българско научно списание Acta Scientifica Naturalis.
  Резултати Издадено сп. Acta Scientifica Naturalis,  Том. 5, №  2, 2018 г.
  Финансиране 7 000  
  Ръководител проф.  д.х.н. Добрин Енчев
  Редакторски борд проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

  проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева

  проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев       

  проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева      

  Prof. A. Geronikaki (Chemical Sciences ,Thessaloniki, Greece)

  Prof . Radj Kumar Bansal (Chemical Sciences, Jaipur, India)    

  Prof . Valery K. Brel(Chemical Sciences, Chernogolovka, Moscow region, Russian Federation)    

  Prof . Snezana Mladenovic Drinic (Biological/Biomedical Sciences, Belgrade-Zemun, Serbia)

  Prof . Jean-Marc Chobert (Biological/Biomedical Sciences, Nantes, Cedex 3, France)

  Prof . Maria Helena Mesquita Pina (Earth Sciences, Porto, Portugal)    

  Prof . Alina Vladut (Earth Sciences, Craiova, Romania)

  1Prof . Joseph J. Hobbs (Earth Sciences, Columbia, MO, USA)

  Prof . Zitz Sziszai (Physical Sciences, Debrecen, Hungary)      

  Prof . Imre Uzonyi (Physical Sciences, Debrecen, Hungary)

  Уеб сайт http://asn.shu.bg/
  Публикувано на 14/09/2020