Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика, ДПОСТДОК 02/1

  Наименование на проекта Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика
  Идентификационен номер ДПОСТДОК 02/1
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стипендии за постдокторантски стаж в

  чуждестранни научни организации” – 2009

  Период на изпълнение 2009 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ гл. ас. д-р Ростислава Георгиева

   

  Публикувано на 14/09/2020