Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Научно списание “Acta Scientifica Naturalis“, НП 04/92

  Наименование на проекта Научно списание „Acta Scientifica Naturalis“
  Идентификационен номер НП 04/92 от 29.10.2016

  ДНП 05/8 от 14.06.2017 г.

  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания“ към МОН
  Процедура Конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2016“
  Период на изпълнение 2016 –  2017
  Цели на проекта  Издаване на рецензирано българско научно списание Acta Scientifica Naturalis.
  Финансиране 7 000 лв.        
  Ръководител проф. д.х.н. Добрин Енчев
  Редакторски борд проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

  проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева

  проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев       

  проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева      

  Prof. A. Geronikaki (Chemical Sciences ,Thessaloniki, Greece)

  Prof . Radj Kumar Bansal (Chemical Sciences, Jaipur, India)    

  Prof . Valery K. Brel(Chemical Sciences, Chernogolovka, Moscow region, Russian Federation)    

  Prof . Snezana Mladenovic Drinic (Biological/Biomedical Sciences, Belgrade-Zemun, Serbia)

  Prof . Jean-Marc Chobert (Biological/Biomedical Sciences, Nantes, Cedex 3, France)

  Prof . Maria Helena Mesquita Pina (Earth Sciences, Porto, Portugal)    

  Prof . Alina Vladut (Earth Sciences, Craiova, Romania)

  1Prof . Joseph J. Hobbs (Earth Sciences, Columbia, MO, USA)

  Prof . Zitz Sziszai (Physical Sciences, Debrecen, Hungary)      

  Prof . Imre Uzonyi (Physical Sciences, Debrecen, Hungary)

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/6154

   

  Публикувано на 14/09/2020