Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите, DDVU 02/91

  Наименование на проекта Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите
  Идентификационен номер DDVU 02/91, 2010 г.
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища – 2010
  Период на изпълнение 2010 – 2011 г.
  Финансиране 68 750 лв.
  Изследовател доц. д-р Галина Славчева Борисова

  Рони Леви

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/8904

   

  Публикувано на 14/09/2020