Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Римският Филипопол. Т. 1. топография, градоустройство и архитектура, НИМ01 064

  Наименование на проекта Римският Филипопол. Т. 1. Топография, градоустройство и архитектура
  Идентификационен номер НИМ01 064
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс „Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика – 2011″
  Период на изпълнение 2011– 2012 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р  Иво Симеонов Топалилов

   

  Публикувано на 14/09/2020