Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Създаване на интердисциплинарен научен център за изследване структурата на пребиотиците и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве,  RNF 02-02-2009

  Наименование на проекта Създаване на интердисциплинарен научен център за изследване структурата на пребиотиците и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве
  Идентификационен номер RNF 02-02-2009
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2009 г.
  Период на изпълнение 2009 – 2011 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Радослав Иванов

   

  Публикувано на 14/09/2020