Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”, ДО-02-362

  Наименование на проекта Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET“
  Идентификационен номер ДО-02-362
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс „Идеи – 2009“
  Консорциум Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, София; СУ „Св. Климент Охридски“, София;  НАОП „Н. Коперник” , Варна
  Период на изпълнение 01.01.2008 –  01.06.2012 г.
  Цели на проекта  Съвременните „малки” (30-40 см) телескопи, оборудвани с високочувствителни приемници, са база за получаване на значими научни резултати и открития. Основните цели на създаването на мрежа от малки роботизирани телескопи “SMARTNET” (SMAll Robotic Telescope workNET) в България са:

  а) реализация на научни задачи, за които не са необходими големи телескопи, а продължителни наблюдения;

  б) включване в международни наблюдателни кампании;

  в) Приоритет на докторанти и студенти за получаване на наблюдателен материал;

  г) широк достъп на ученици за провеждане на собствени наблюдения;

  д) осигуряване възможност за първо наблюдение с телескоп на десетки хиляди българи през Международната година на астрономията 2009.

   

  Роботизираните телескопи отварят нови хоризонти, тъй като получават данни автоматично, което води до пестене на човешки и финансови ресурси. Те осигуряват широк и непосредствен достъп на хората до достиженията на съвременната наука. В резултат класните стаи и университетските зали се превръщат в научно-изследователски обсерватории, където младите хора могат да реализират свои идеи, да проверяват хипотези. Създаването на световна мрежа от роботизирани телескопи е важна стъпка на астрономическата общност за глобализация на науката и обществото и осигуряване на равностоен достъп на хората до достиженията на нашата цивилизация.

  Основни дейности Планираната широкообхватна наблюдателна програма на “SMARTNET” съответства на приоритетите на съвременната астрофизика. Някои от научните ни задачи са във фокуса на вниманието на всички хора, а именно съдбата на Земята и Слънчевата система, и ще имат принос към осигуряване на актуална информация за космическите опасности, които заплашват човешката цивилизация. 
  Резултати Създадена е мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България и са получени научни резултати, публикувани в над 100 статии в реномирани международни астрономически списания.
  Финансиране 240 000 лв.
  Ръководител проф. д-р Дияна Кюркчиева
  Изследователи Доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев;

  Доц. д-р Борислав Станишев Борисов

   

  Докторанти:

  Валентин Иванов Петков      

  Мина Валентинова Колева    

  Георги Петров Петров

  Григор Бойков Николов        

  Кирил Атанасов Стоянов      

  Стоянка Петрова Пенева

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7197

   

  Публикувано на 14/09/2020