Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове”,  ВУ-ОХН – 305/ 2007 г.

  Наименование на проекта Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове”
  Идентификационен номер ВУ-ОХН – 305/ 2007 г.
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2007 г.
  Консорциум ПУ „Паисий Хилендарски“,  СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски““, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  Научен ръководител: проф. дфн Георги Петков (ПУ)

  Период на изпълнение 2007 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ Анета Маринова Тихова

   

  Публикувано на 14/09/2020