Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • 15 стипендии за изследователи от Европа и Япония

  Фондация Canon обявява 15 стипендии за изследователи от Европа и Япония.

  Кандидатите трябва да имат магистърска или докторска степен, придобита през последните 10 години. Сферата на изследване е без значение.

  Кандидатите трябва да заявят участието си в процедурата за подбор до 15.09.2013 г.

  За кандидатстване и повече информация, посетете: www.canonfoundation.org

  Публикувано на 01/07/2013