Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Безплатни курсове по английски език за преподаватели

    Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира безплатни курсове по английски език за преподаватели.

    Желаещите трябва да заявят своето участие до 16.09.2013 г. на електронната поща на ЦМСП int.rel@shu-bg.net.

    Началото и продължителността на курсовете ще бъдат уточнени допълнително, въз основа на получените заявки.

    Публикувано на 22/08/2013