Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК