Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Грантове за реинтегриране – FP7-PEOPLE-2013-CIG

     Грантове за реинтегриране – FP7-PEOPLE-2013-CIG

    Покана за представяне на предложения по Работна програма „Хора” на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 година) за 2013 г.

    Публикувано на 04/09/2012