Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Конференция на тема : „Перспективи пред стартъпите в България”