Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конкурс за набиране на проекти

    Швейцарската научна фондация обявява конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 – 2016 г.

    http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/13-09-20_SCOPES.html

    Публикувано на 29/06/2013